Sima24 TS


Sima24 TS

Applikasjon for trafikksikkerhetsinspeksjon.

Sima24 TS en spesialapplikasjon for trafikksikkerhetsinspeksjon, som forenkler feltarbeidet og oppfølgingen ved TS-inspeksjoner.

Sima24 TS leveres med modulen Arbeidsvarsling, en Spesialmodul for kontroll av arbeidsvarsling med rapportering i Excel "T-ESS".

Inkluderer funksjoner som:

  • Trafikksikkerhetsinspeksjon.
  • Registrering av situasjonsbeskrivelse og tiltak, med bilde.
  • Oversiktlig visning i portal, med rapport tilsvarende vegvesenets T-ESS.
  • Visning av registrerte prosjekter/ punkter i kart.
  • HP / Kilometer, vegreferanse.
Bilde av TS valg

Med Sima24 TS blir både trafikksikkerhetsinspeksjonen og oppfølgingen rask, oversiktlig og enkel

Sima24 TS leveres også med Sima24 Navigator.
Med Sima24 TS sendes all registrert data inn til server og lagres i egen portal.

I portalen kan registreringene søkes opp og sorteres etter alle registrerte attributter, sees i kart og redigeres. Registreringene kan tas ut direkte i Vegvesenets Excelrapport T-ESS.

Android oversikt

Last ned PDF brosjyre

Go back  
Karoline Kristiansensvei 1
0661 OSLO
Tlf: 22 19 90 20
Epost: firma@sima24.no