Sima24 Belegg


Sima24 Belegg

Sima24 Belegg tar kontroll på  både kommende, pågående og utførte, tilgjengelige personalresurser, ferieavvikling, sykefravær og overtidstimer.Inkluderer funksjoner som:

  • Tidsplanlegging
  • Oppdrag
  • Oversiktlig visning i portal, med rapporter ut i ExcelSima24 Belegg

Ta kontakt med oss for pris og demonstrasjon.

E-post: salg@sima24.no / Telefon: 22 19 90 20

Go back  
Karoline Kristiansensvei 1
0661 OSLO
Tlf: 22 19 90 20
Epost: firma@sima24.no