Sima24 Arbeidsordre


Sima24 Arbeidsordre

 «Sima24 Arbeidsordre» er et navigasjons- og ordresystem for mobile enheter og passer for alle bedrifter og kommunale etater som jobber innen operativ drift – og vedlikehold. 

-          Navigasjon, kart og lokasjonsbasert ordrehåndtering
-          Effektiv samhandling mellom kontor og drift
-          Kontinuerlig trafikk/ordreflyt
-          Jobbhistorikk/statistikk sikrer effektiv hverdag og  kostnadsbesparelser
-          Bedriftens/etatens jobbobjekter lagret til egen portal med alle nødvendig data
-          Oversiktlig visning i både kart og portal
-          Rett utstyr/mannskap på riktig jobb til enhver tid
-          Enkel omdirigering av jobbflyt ved behov
-          Umiddelbar tilgang til dokumentasjon både før og etter utført jobb.
-          Lett din og dine medarbeideres hverdag!

Ordresystemet gir bedrifter og etater mulighet til å få effektiv samhandling mellom kontor og drift ved bruk av GPS/kart.

Type jobb/objekt kan registreres både i portal og på PDA/håndholdt. I portalen kan man definere sine attributter/valg i menyen, som f.eks. materiale, dimensjoner, bilder, eierforhold og øvrig relevant data man velger å knytte til objektet. Deretter kan man i en enkel og oversiktlig menystyring lage sine arbeidsordre både som engangsoppdrag, eller som gjentagende ordre styrt etter dag/dato eller egendefinerte intervall.

Oversikt PDA

Kart i AO

Etter en førstegangsregistrering av objekter vil alle relevante data være tilgjengelig både i portal og PDA. Brukerne har tilgang til kart med GPS data, og kan dokumentere alt arbeid som er utført på disse objektene. Med systemet kan f.eks. problemobjekter settes på en høyere vedlikeholds-frekvens, og objekter uten påviste problemer kan vedlikeholdes sjeldnere.

De oversiktlige kartene med arbeidsordrene som skal utføres, gjør at man i utemodul/PDA kan optimalisere kjøreruter og sortere ordrer i foretrukket/prioritert rekkefølge. Ordrer tildeles fra portal og mottas i PDA, men kan også opprettes ute i felt direkte på PDA, noe som sikrer både nøyaktig lokasjon samt korrekt informasjon om objektet ved avvik.

Bilder fra PDA

Av kunder som allerede har tatt i bruk Arbeidsordre finnes det flere innen sektoren for oppsamling og behandling av avløpsvann. Arbeidsområder er gjerne tømming av sandfang, oljeutskillere og fettutskillere. Maskinparken hos disse varierer etter funksjonsnivå, og som et eksempel vil en kombibil (som har flere kapasiteter innen både våtsug og spyling) kunne tildeles oppdrag andre ikke kan ta basert på innlagte kriterier.

Riktig utstyr til rett sted i rett tid er avgjørende, og med Arbeidsordre kan kundene samtidig med sine vanlige ordrer ta unna ad-hoc oppdrag på andre objekter. Skulle det oppstå en situasjon som krever rask håndtering (f.eks. oversvømmelse pga. tett sandfang) kan man styre nærmest tilgjengelige maskin/utstyr med nødvendig data, og man slipper å måtte lete etter plasseringen av objekter. Brukerne av Arbeidsordre har også muligheten til å justere/flytte arbeidsordrene på den øvrige maskinparken, og det hele blir veldig effektivt for sluttkunden som i dette tilfellet hadde behov for rask hjelp.

I de tilfellene man ikke har historikk på objektet fra før, opprettes dette som nytt objekt/ny arbeidsordre av den utførende enheten og man kan gjøre nødvendige korreksjoner/tillegg i portalen. I Arbeidsordre kan man også tildele kriterier for oppdraget/ordren, som pris, tid avsatt til jobb, mv.

Med enkle tilpasninger i egendefinerte nedtrekks-menyer kan alle bedrifter og etater med behov for dokumentasjon som; kart, bilder, objekt-data, registreringer, mm, benytte seg av Sima24 Arbeidsordre. Systemet gir effektivisering uten at det skal virke hverken styrende eller overvåkende for brukerne.

Vet du hvor ditt neste oppdrag er?

Ønsker du en bedre hverdag i din bedrift er «Sima24 Arbeidsordre» noe for deg.

Sima24 - den foretrukne IT leverandøren for de som jobber operativt.

Go back  
Karoline Kristiansensvei 1
0661 OSLO
Tlf: 22 19 90 20
Epost: firma@sima24.no